Hodnocení jarní sezóny 2014

03.07.2014 09:39

Milí hráči, vážení rodiče a přátelé, členové FK Sokol Mokré Lazce,

dovolte mi, abych tímto provedl krátké zhodnocení jarní fotbalové sezóny 2014.

V tomto období se toho událo z mého pohledu trenéra a místopředsedy FK hodně. Některé věci se povedly, něco se naopak nepodařilo dotáhnout do konce.

Začnu ale tím pozitivním. Mládežnická základna se během jara stabilizovala a již jsme s ostatními trenéry začali uvažovat o příští sezóně, která by měla pozitivně odrazit lepší fungování FK.

Starší přípravka, což jsou kluci ročníku 2003 a ml. (U11), začala hrát trochu jiným stylem. Tento bohužel až tak nepřináší výsledky týmu, ale daleko více se rozvíjejí schopnosti jednotlivců, což má u této kategorie daleko větší význam do budoucnosti. Na všech seminářích, kterých jsem se zúčastnil, hovořili fundovaní odborníci o tom, že je v žákovských kategoriích nejdůležitější rozvíjet hlavně schopnosti jednotlivce. Což se myslím u některých daří. Naopak u jiných se projevuje to, kdo se schovává za výkon ostatních a celého týmu. Toto se možná některým, převážně těm lepším a rodičům nemusí líbit, ale rozhodli jsme se takto hrát a styl „bum prásk všechno dopředu“ hrát nebudeme, i za cenu obdržené branky. Vím, že kluci chtějí vyhrávat, což je důvod, kvůli kterému se tomuto sportu věnují. Výsledek zápasu či turnaje však není až tak podstatný. Daleko důležitější je snaha a zarputilost s jakou se v utkání rvou o každý míč. Doufám, že se kluci budou nadále zlepšovat a budou mít chuť se fotbalu věnovat i do budoucna.

Snahou nás trenérů a funkcionářů FK je neustále zlepšovat podmínky pro výchovu mládeže. Všichni trenéři již mají trenérskou licenci, zúčastňují se různých vzdělávacích akcí a seminářů s odborníky a myslím si, že se změnila i samotná úroveň tréninkových jednotek. Hlavně u mladší přípravky (2005 a ml. – U9) se to odráží v přílivu nových dětí.

Co se týče úspěchů na poli funkcionářském, tak musím v prvé řadě zmínit vznik nových internetových stránek: www.fksokolmokrelazce.cz , na který je spousta informací o FK.

Dále se nám ve spolupráci s paní Stareczkovou podařilo získat dotaci 30 tis. Kč z Nadace ČEZ na nákup nových odlehčených přenosných branek, což na dotačním poli považuji za velice přínosné. Na podporu tohoto nákupu jsme ještě získali sponzorský dar od firmy Ing. Radovan Lys - B.G.A. Trade ve výši 10 tis. Kč. V jarních měsících FK pořídil novou sekačku na hřiště, na kterou nám přispěl pan Jiří Holoubek částkou 20 tis. Kč a zbytek uhradil FK společně s finančním příspěvkem firmy Centromat s.r.o..

Dalším významným úspěchem našeho klubu je získání individuální dotace Moravskoslezského kraje na zajištění činnosti mládeže ve výši 50 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na materiální zabezpečení a organizaci fotbalového turnaje přípravek o pohár FK Sokol Mokré Lazce.

Ze všeho, co bylo doposud napsáno je patrné, že rozvoj mládežnické, ale i dospělé kopané, je po stránce materiální a organizační obstojně zabezpečen. Byl bych rád, kdyby naši snahu svou účastí podpořili hráči, rodiče, občané Mokrých Lazců i všichni členové FK.

Přemysl Ulrich, trenér mládeže

 

Hodnocení jara 2014.docx (16998)

Zpět