Hodnocení podzimní fotbalové sezóny 2014 – starší přípravka

31.10.2014 10:24

V tomto období se toho událo z mého pohledu trenéra a místopředsedy FK Sokol hodně, dalo by se říci ještě více než doposud.

Sezónu jsme začali již v polovině srpna, jelikož nás čekal turnaj „O pohár FK Sokol Mokré Lazce“, který jsme poprvé organizovali. V sobotu 23.8.2014 se na našem hřišti sešlo
8 mládežnických týmů a bojovali o vítězství ve dvou věkových kategoriích. Naši hráči obsadili po kvalitních výkonech třetí místo. Turnaj se konal za podpory Moravskoslezského kraje a Nadace ČEZ. Samozřejmě bych chtěl ještě jednou poděkovat i všem sponzorům za jejich podporu (viz sekce „Partneři“ na stránkách www.fksokolmokrelazce.cz).

Jak jsem již v minulosti hovořil, starší přípravka, což jsou nyní kluci ročníku 2004 a ml. (U11), začala hrát jiným stylem. Začali jsme daleko více používat postupnou rozehrávku od brankáře a obránců. Na tomto místě bych chtěl zmínit, že se nám trenérům povedlo najít hráče, Davida Tomíčka a Matěje Kostřicu, kteří se výborně zhostili role slušně rozehrávajícího brankáře. Myslím si, že se David v této roli dokonce našel. Pro náš systém hry je tento post klíčový. Pokud ho ještě zdokonalíme, všichni uvidíme i zlepšení celého týmu.  Nebudu dále konkrétně jmenovat, ale vyzdvihl bych celý tým. Spousta kluků se velmi zlepšila po technické i silové stránce. Pokud všichni vydrží v přístupu k fotbalu i nadále, můžeme se dočkat i lepších výsledků se silnými týmy.

První náznaky zlepšení byly vidět již v některých momentech utkání s Raduní a v Kravařích. Nejlepší podzimní výkon kluci předvedli na turnaji v Ludgeřovicích a to v utkání s Baníkem Ostrava 2005 (remíza 1:1). Bohužel se kluci stále rychle přizpůsobují hře soupeře. Pokud ten hraje antifotbal či nakopává míče dopředu, tak naše výsledná hra ztrácí efekt. Důkazem toho bylo utkání ve Velkých Hošticích, které jsme sice vyhráli 18:1, ale z mého pohledu kluci podali nejhorší výkon za celý podzim.

Výsledkově jsme se dostali do středu výsledkové tabulky soutěže a myslím, že zaslouženě!

Snahou nás trenérů a funkcionářů FK je neustále zlepšovat podmínky pro výchovu mládeže. Podmínky pro hráče jsou dle mého názoru nejlepší za posledních 20 let, i když stále ještě existují jisté rezervy. Největším problémem je nejistota ohledně majetkových vztahů okolo hřiště a Sokolovny. Doufám, že se nám podaří tuto nejistotu odbourat společně či za pomoci Obce Mokré Lazce, kde máme konečně v zastupitelstvu své zástupce.

FK Sokol a jeho členové sestavili kandidátku do komunálních voleb 2014. Všichni naši kandidáti jsou členy FK Sokol. Volbám jsme věnovali relativně dost času. S výsledkem musíme být spokojeni, jelikož se nám podařilo dosáhnout pro nás několika úspěchů. Kromě již zmiňovaných zvolených zástupců v zastupitelstvu, kteří budou detailně informovat členy mimo jiné i o činnostech Obce, se nám podařilo vyvolat zájem lidí (a převážně mladších)
o dění v Mokrých Lazcích a na základě toho došlo k dosti velké (i když neúplné) obměně našich „vysloužilých“ zastupitelů. Snad tato změna bude ku prospěchu především Mokrých Lazců.

Ze všeho, co bylo doposud napsáno či řečeno je patrné, že rozvoj mládežnické, ale i dospělé kopané, je po stránce materiální a organizační obstojně zabezpečen. Zbývá nám i tak spousta úkolů k řešení. Nejdůležitější, avšak snad ne nejtěžší, bude vytvořit pozitivní vztah s Obcí a dalšími organizovanými zájmovými složkami v Mokrých Lazcích. Byl bych rád, kdyby naši snahu svou účastí podpořili hráči, rodiče, občané Mokrých Lazců a hlavně všichni členové FK.

Přemysl Ulrich, trenér mládeže
Zpět