Přípravky a žáci - hodnocení fotbalové sezóny 2013

28.02.2014 13:55

Hodnocení fotbalové sezóny v roce 2013  - přípravky a žáci

Milí hráči, vážení rodiče a přátelé, členové FK Sokol Mokré Lazce,

dovolte mi, abych tímto provedl krátké zhodnocení ukončeného fotbalového roku 2013.

Nejprve bych rád poděkoval lidem, kteří se starají o rozvoj mládežnického fotbalu nebo k tomu alespoň jistou měrou přispívají. Jedná se zejména o trenéry Tomáše Bendu s jeho kolegou Adamem Novákem, který se k nám přidal během podzimu 2013, Jana Drápelu, Radka Bartošice a Lukáše Hřivňackého, kteří se věnují a pomáhají rozvíjet fotbalové i jiné dovednosti vašich dětí. Dále musím vyzvednout práci Hynka Adamčíka a rodiny Romana Galvase, bez nichž by nebyl zabezpečen provoz FK Sokol Mokré Lazce po stránce údržby areálu. Martinovi Holoubkovi děkuji za nezbytně nutné finanční zabezpečení a administrativní chod mládeže a celého klubu. Na podzim roku 2013 byl zvolen na valné hromadě nový výkonný výbor FK ve složení: Ing. Josef Hrubý – předseda, Ing. Přemysl Ulrich – místopředseda, Ing. Martin Holoubek – jednatel, Roman Galvas, Tomáš Benda, Ing. Radek Bartošic, Hynek Adamčík – členové, Ing. Čestmír Richtár – dozorčí komise.  Je třeba zmínit, že všichni jmenovaní tuto činnost vykonávají ve svém volném čase. Samozřejmě děkuji i rodičům, kteří se v rámci svých možností také angažují. V neposlední řadě musím zmínit také sponzory (Centromat – hlavní sponzor FK, B.G.A. Trade - Ing. Radek Lys – zajištění dresů, Čedar podpora mládeže, Jiří Holoubek – nákup sekačky aj.).

Celou sezónu 2012/2013 i podzim 2013 jsme pojali tak trochu jinak. Povedlo se nám stabilizovat hráčskou základnu, kdy nám v jednotlivých kategoriích zůstali hráči, kteří fotbal opravdu mají rádi a chtějí se podřídit nastavenému systému. Od tohoto důležitého faktu jsme se mohli odrazit a organizovat tréninky, zápasy a účasti na turnajích.

 

Troufám si tvrdit, že tolik zápasů a turnajů ještě nikdy v historii neabsolvovaly žádné mládežnické týmy FK Sokol Mokré Lazce. Tato skutečnost se logicky promítla i do herního projevu našich dětí.

 

V těchto věkových kategoriích nemůžeme klást důraz na výsledky, i když je samozřejmě lepší vyhrávat. I tak jsme se utvrdili v moudru, že „ostrý zápas umocní schopnosti týmu více než trénink“.

 

Rád bych vyzdvihl i úroveň tréninků, kterou nejlépe posoudí jednotliví kluci. Pro nás je dobrým hodnocením již samotná, mnohdy 100% účast. Během posledního roku došlo u mnohých fotbalistů k obrovskému výkonnostnímu posunu, což přisuzuji tomu, že všichni byli daleko více zapojeni do hry a tím byli odměněni za svou fotbalovou vytrvalost a trpělivost. Ti starší si snad uvědomili, že bez tréninku to prostě nejde! Každý dotyk s míčem se počítá. Čím více, tím lépe.

 

V zimním období jsme trénovali dvakrát týdně v tělocvičně Sokolovny a měli jsme k dispozici i velkou tělocvičnu ZŠ Štítina. Financování využívání obou tělocvičen zůstalo na FK Sokol Mokré Lazce.

 

Aktuálním problémem, s kterým sem nyní potýkáme, je příliv nových mladých hráčů. Řešení tohoto úkolu stojí před námi. Je potřeba přitáhnout k fotbalu kluky i holky ve věku do 6 let, které bychom pomalu začali zvykat na to, že mají „pravidelný“ pohyb, zábavnou formou koordinují své pohyby, naučí se poslouchat jiné autority než rodiče a hlavně si zvyknou na práci s míčem. Do tohoto procesu je potřeba více začlenit také rodiče, neboť účast dětí je odvislá od jejich ochoty jim toto pravidelně umožňovat.

Na závěr mi dovolte vyslovit přání pro budoucnost fotbalu v Mokrých Lazcích. Rádi bychom u stávajících kluků vypěstovali pocit patriotismu a sounáležitosti jak s klubem, tak s obcí Mokré Lazce. Ať již budou kluci fotbalově vyrůstat kdekoliv, měli by si vždy uvědomovat, odkud vzešli a jednou to Mokrým Lazcům vrátit. Dále věřím i v to, že pro další mokrolazecké generace bude zachován náš krásný, leč momentálně značně zanedbaný areál včetně jeho zázemí.

 

Přemysl Ulrich, trenér mládeže

Zpět